5. výzva OPŽP – Protierozní opatření

MAS Strážnicko, z.s. – 5. výzva OPŽP – Protierozní opatření – UKONČENA Termín vyhlášení výzvy: 6. 12. 2019 14:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 6. 12. 2019 14:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2020 17:00 hodin Důležité dokumenty: Výzva č.5 OPŽP 4.3  – Protierozní opatření Kritéria pro hodnocení 5.

6. výzva OPŽP – Realizace sídelní zeleně

MAS Strážnicko, z.s. – 6. výzva OPŽP – REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ – UKONČENA Termín vyhlášení výzvy: 6. 12. 2019 14:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 6. 12. 2019 14:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2020 17:00 hodin Důležité dokumenty: Výzva č. 6 – OPŽP – Realizace sídelní zeleně Kritéria pro

7. výzva OPŽP – Výsadby dřevin

MAS Strážnicko, z.s. – 7. výzva OPŽP – VÝSADBY DŘEVIN – UKONČENA Termín vyhlášení výzvy: 3. 12. 2019 17:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 12. 2019 17:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 1. 2020 17:00 hodin Důležité dokumenty: Výzva č.7 OPŽP 4.3 Výsadby dřevin Kritéria pro hodnocení projektů  7.