5. výzva OPŽP – Protierozní opatření

MAS Strážnicko, z.s. – 5. výzva OPŽP – Protierozní opatření – UKONČENA

Termín vyhlášení výzvy: 6. 12. 2019 14:00 hodin

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 6. 12. 2019 14:00 hodin

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2020 17:00 hodin

Důležité dokumenty:

Výzva č.5 OPŽP 4.3  – Protierozní opatření

Kritéria pro hodnocení 5. výzva OPŽP 4.3  – Protierozní opatření

Pravidla pro žadatele a příjemce – verze 23

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika přímých a nepřímých nákladů osobních a režijních výdajů

Standard AOPK Výsadba_stromů

Standard AOPK Výsadba ovocných_stromů v zemědělské krajině

Seznam_autochtonních_dřevin

Seznam přijatých projektů 5. výzva OPŽP

Seznam vybraných projektů 5. výzva OPŽP