Seminář Agrolesnictví

Ve spolupráci s Českým spolkem pro agrolesnictví uspořádala dne 17. 12. 2018 MAS Strážnicko seminář pro potenciální žadatele o podporu v programu OPŽP na téma „Agrolesnictví – šance pro krajinu?“ Děkujeme přednášejícím za informování zejména vlastníků půdy o alternativních způsobech obhospodařování zemědělské půdy, které agrolesnictví nabízí. Tento způsob zajišťuje zlepšený stav půd s vyššími

2. výzva IROP – Vzdělávání – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 2. výzvu IROP – VZDĚLÁVÁNÍ Prodloužen termín příjmu žádostí o podporu Termín vyhlášení výzvy: 19. 12. 2018 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 12. 2018 12:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 5. 2019 16:00 hodin Text výzvy: MAS Strážnicko výzva č. 2 – modifikovaná Přílohy výzvy: Příloha

4. výzva OPŽP – Výsadby dřevin – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. – 4. výzva OPŽP – VÝSADBY DŘEVIN – UKONČENA Prodloužen termín příjmu žádostí o podporu Termín vyhlášení výzvy: 3. 12. 2018 16:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 12. 2018 16:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 7. 2019 20:00 hodin Důležité dokumenty: Vyzva_č.4_OPŽP_4.3 výsadby Modifikovaná 3

3. výzva OPŽP – Realizace sídelní zeleně – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. – 3. výzva OPŽP – REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ – UKONČENA Prodloužen termín příjmu žádostí o podporu Termín vyhlášení výzvy: 3. 12. 2018 16:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 12. 2018 16:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 7.  2019 20:00 hodin Důležité dokumenty: Výzva č.3_OPŽP_4.4 Modifikovaná

2. výzva OPŽP – Realizace ÚSES, protierozní opatření – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. – 2. výzva OPŽP: ÚSES, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ – UKONČENA Prodloužen termín příjmu žádostí o podporu Termín vyhlášení výzvy: 3. 12. 2018 16:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 12. 2018 16:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 7. 2019 20:00 hodin Důležité dokumenty: Výzva č.2_OPŽP_4.3 Modifikovaná Pravidla

Připravujeme nové výzvy OPŽP

MAS Strážnicko aktuálně připravuje vyhlášení nových výzev OPŽP Avízo výzvy č.2 OPžP – realizace ÚSES, protierozní opatření Avízo výzvy č.3 OPžP – zlepšování kvality prostředí v sídlech Avízo výzvy č.4 OPžP – výsadby dřevin   Pozvánka Seminář žadatelů OPŽP 8.11.2018 Pravidla pro žadatele a příjemce – platná od 27. 9. 2018      

Klimatická zeleň – projekt Klimagreen

V rámci aktivit projektu Klimatická zeleň Vás zveme na další seminář „Adaptace na klimatickou změnu pomocí zelené infrastruktury“, který se uskuteční dne 8. 11. 2018 v salonku Hotelu Strážnice od 13:00 hodin. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Pozvánka – seminář Klimatická zeleň,  MAS Strážnicko      

Certifikace Turistické asociace Slovácko

Agentura Czech Tourism udělila Regionu Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu celostátní certifikaci Kategorizace organizací destinačního managementu v kategorii Oblastní organizace destinačního managementu. Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu. Certifikát

1. výzva IROP – Cyklodoprava – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 1. výzvu IROP – CYKLODOPRAVA – ukončena Termín vyhlášení výzvy: 28. 12. 2017 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 12. 2017 12:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 5. 2018 16:00 hodin – termín prodloužen Text výzvy: Výzva č. 1 IROP – Cyklodoprava – modifikovaná Přílohy výzvy: