1. výzva IROP – Cyklodoprava – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 1. výzvu IROP – CYKLODOPRAVA – ukončena

Termín vyhlášení výzvy: 28. 12. 2017

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 12. 2017 12:00 hodin

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 5. 2018 16:00 hodin – termín prodloužen

Text výzvy:

Výzva č. 1 IROP – Cyklodoprava – modifikovaná

Přílohy výzvy:

Příloha č. 1 Kritéria pro výběr projektů

Příloha č. 2: Interní postupy 2017 MAS STRÁŽNICKO

Důležité dokumenty pro žadatele:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Text výzvy IROP č. 53 Udržitelná doprava – přílohy ke stažení

Pozvánka Školení žadatelů MAS 7.2.2018 – IROP

Výsledky hodnocení projektů:

Seznam přijatých žádostí 1.výzva IROP

Zápis jednání VK MAS 1.výzva IROP 29.6.2018

Zápis jednání  VK MAS 1. výzva  IROP – 9.7.2018

Zápis jednání  VK MAS 1. výzva IROP –  16.8.2018

Seznam vybraných/nevybraných žádostí 1. výzva IROP