3. výzva OPŽP – Realizace sídelní zeleně – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. – 3. výzva OPŽP – REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ – UKONČENA

Prodloužen termín příjmu žádostí o podporu

Termín vyhlášení výzvy: 3. 12. 2018 16:00 hodin

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 12. 2018 16:00 hodin

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 7.  2019 20:00 hodin

Důležité dokumenty:

Výzva č.3_OPŽP_4.4 Modifikovaná 3 fin

Pravidla pro žadatele a příjemce OPŽP (verze 19)

Kritéria pro hodnocení žádostí – Sídelní zeleň

Náklady obvyklých opatření MŽP 2018

Metodika přímých a nepřímých nákladů

Standardy Péče o přírodu a krajinu – Výsadba stromů

Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

Seznam doporučených autochtonnich dřevin

Seznam vybraných projektů 3. výzva OPŽP