MAP vzdělávání ORP Veselí nad Moravou – realizace ukončena

/informace o zahájení a dřívějších aktivitách projektu MAP viz odkaz na historická data na úvodní straně – záložka Programy/

Místně zakotvené učení

Dne 24.5.2017 se v prostorách Slováckého dvora v Ostrožské Nové Vsi konal seminář na téma Místně zakotvené učení, který se uskutečnil v rámci aktivit projetu MAP vzdělávání ORP Veselí nad Moravou.

Lektorka RNDr. Blažena Hušková, která se již dlouhá léta věnuje trvale udržitelnému rozvoji venkova, účastníky semináře provedla zejména příklady dobré praxe. Proběhlo představení interaktivní formou, po kterém následovala diskuze o vztahu k regionu a způsobech prohlubování vztahu žáků k regionu. Po diskuzi byly představeny projekty y ČR i ze zahraničí. Tečkou na závěr byla skupinová práce pedagogů při tvorbě mapy míst ve své obci a městě a způsob, jakým se cítí být se svou obcí spojeni.

Pozvána ke stažení, Program semináře

Jednání Řídícího výboru MAP vzdělávání ORP Veselí nad Moravou

Dne 25. 10. 2017 se konalo v pořadí třetí jednání ŘV MAP vzdělávání ORP Veselí nad Moravou. Jednání se uskutečnilo v malém sále v Panském dvoře ve Veselí nad Moravou.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Schválení úpravy Strategického rámce a Dohody o investicích
  3. Schválení evaluační zprávy MAP
  4. Komunikační strategie
  5. Schválení Memoranda o spolupráci škol
  6. Schválení vzdělávacích aktivit MAP
  7. Závěr

Pozvánka ke stažení

 

Toulavý autobus za příklady dobré praxe

MAS Horňácko a Ostrožsko ve spolupráci s MAS Strážnicko připravilo krátkou exkurzi pro vedoucí pracovníky škol a starosty obcí. Akce probíhala v rámci projektu MAP vzdělávání ORP Veselí nad Moravou.

Účastnici navštívili ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici, kde se seznámili s projektem Zdravá škola. Dalším bodem programu byla návštěva v ZŠ Tvarožná Lhota, kde byla představena Zahradní učebna a přírodní zahrada. Exkurze byla ukonče na v MŠ a ZŠ Radějov, kde byl představen projekt Skutečně zdravá škola. Tento projekt se týká školní jídelny, takže účastníci exkurze mohli ochutnat „skutečně zdravý oběd“ připravený v místní jídelně.

 

Jednání Řídícího výboru MAP vzdělávání ORP Veselí nad Moravou

Dne 15.12.2017 se uskutečnilo další jednání ŘV MAP, které se konalo ve Veselí nad Moravou v malém sále v prostorách Panského dvora.

Zápis z jednání ke stažení

 

Jednání Řídicího výboru MAP vzdělávání ORP Veselí nad Moravou

Dne 30.1.2018 se konalo závěrečné jednání ŘV MAP, které se uskutečnilo v prostorách malého sálu v Panském dvoře ve Veselí nad Moravou.

Zápis z jednání ke stažení

Dokumenty ke stažení: MAP VnM – Akční plánMAP VnM – Strategický rámec