Areas of Inspiration – realizace ukončena

 

Mezinárodní projekt AREAS OF INSPIRATION získal podporu Evropské komise na realizaci aktivit kulturní spolupráce v letech 2014 – 2020. Dlouhodobého projektu vedeného Sdružením pro ochranu přírody Machaon International Slovakia se účastní partneři z Estonska, Rakouska, Ukrajiny a České republiky, zastoupené  Národním ústavem lidové kultury Strážnice a MAS Strážnicko.

Hlavní myšlenkou projektu je podpořit tvorbu a mobilitu umělců a kreativních lidí na venkově jako zdroje inspirace a zároveň využít jejich kreativitu na podporu místního rozvoje – turismu, ochrany přírody a kulturního dědictví a současně propagovat krásu venkova prostřednictvím uměleckých děl.

České partnerství je zastoupeno projektem Ovečky pro Bílé Karpaty, který oživuje starou tradici  putování lidí z pohraničí se zvířaty  přes Bílé Karpaty na trhy nebo nové pastviny. Symbolicky se toto putování propojilo s národopisným provázáním dvou velkých mezinárodních folklorních festivalů, MFF Strážnice a MFF Myjava.  Toto týdenní pěší putování strážnických a brezovských folkloristů  s malým stádem ovcí a koz přineslo řadu milých setkání a krátkých vystoupení v moravsko-slovenském příhraničí, například v ve Vrbovcích, Chvojnici, Brezové, Malé Vrbce, Radějově i jinde. Díky spolupráci tanečníků, hudebníků a umělců  krátká kulturní vystoupení často přerostla v příjemný společenský večer se zpěvy a tanci, jehož součástí se pod vedením zkušeného bači dostala opět do povědomí i téměř zapomenutá tradice přehánění ovcí přes vrchy Bílých Karpat.

Úspěšným završením společného putování folkloristů, umělců i bači a stáda oveček byl seminář a prezentace vytvořených děl v areálu strážnického skanzenu v závěru folklorního festivalu ve Strážnici, kde se vystavené obrazy těšily zájmu návštěvníků 72. ročníku strážnických slavností.

 

Atmosféru putování moravsko – slovenským pohraničím ve své tvorbě zachytili umělci:

Alexander Pevse (Ukrajina)

Vladimír Sandyuk (Ukrajina)

Maria Laht (Estonsko)

František Pavlica (Česká republika)

Jiří Miškeřík (Česká republika)

Jan Botek (Česká republika)