Seminář spojený s cykloexkursí po projektech PRV a IROP dne 28. dubna 2022

Dne 28. dubna 2022 naše MAS uspořádala „Vzdělávací seminář k projektům PRV a IROP spojený s cykloexkursí po projektech realizace“. Navštívili jsme několik projektů podpořených MAS Strážnicko, např. Penzion u Levandule, novou vinařskou technologii a moderní vybavení u několika vinařů, počítačovou učebnu, výstavbu cyklostezky, ale také jsme si prohlédli  výsadby zeleně, realizované v rámci programu OPŽP.